"FINKS" Biuro Finansowo-Księgowe


"FINKS" Biuro Finansowo-Księgowe spełnia wymogi kwalifikacyjne: dla firm prowadzących usługowo księgi rachunkowe, co zostało potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej nr 4086/97.

Dla podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych poprzez decyzję Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 2666.

Nasze w pełni profesjonalne podejście do powierzonych nam zadań oraz odpowiedzialność nie pozwala nam wykluczyć wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

Biuro finansowe FINKS